“Teknoloji Nedir?” tanımını yaptığımız bu makaleyi sizler için kaleme aldık. TDK’nın teknoloji tanımı, teknolojinin geçmişi ve daha fazlası yazımızda.

Eğer şimdi bu yazılanları okuyorsan sen de teknolojiye biraz da olsa ilgilisin. Sen ve senin gibiler için teknolojinin tanımına dair bir yazı kaleme alalım dedik. Ancak hepsinden önce Türk Dil Kurumu’nu ziyaret ettik ve onların teknoloji tanımına göz attık.

Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre teknoloji;

  • “Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi”

veya

  • “İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü”

Aslında bakacak olursak teknoloji, oldukça güncel, yeni ve bize yakın bir kavram olarak öne çıkmakta. Sanki bundan 50 yıl önce teknoloji diye bir kavram yokmuş, insanoğlu bu kavramı kullanmıyormuş gibi geliyor bizlere. Ancak öyle değil.

TDK tanımına da bakacak olursak insanların kullandığı araçlara dair bilgileri kapsadığını görürüz. Bu bizi sadece 50 yıl öncesine değil, insanoğlunun ilk dönemlerine kadar götürür. Çünkü ilk insandan bu yana insanoğlu bir takım araç ve gereçler kullanmış ve bu araç gereçler ilk günkü gibi kalmamıştır. Hep bir gelişme içinde günümüze ulaşmıştır.

Cilalı veya yontma taşın kullanılıyor oluşu dahi bir gelişmedir, daha doğrusu teknolojik bir gelişmedir. Bu nedenle teknoloji insanoğlu ile yaşıt sayılabilir. Tabii günümüzde teknoloji denilince robotik cihazlar, gittikçe küçülen boyutlar, ince işçilik vb. bazı çağrışımlar aklımıza geliyor.

Bu anlamda teknoloji sürekli gelişen ve değişen bir olgu olarak karşımıza çıkmakta. Peki sizce teknoloji sürekli gelişecek mi? Teknoloji denilince sizin aklınıza ilk olarak ne geliyor? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.

 


Bir Yorumda Bulun